Haber

Hıristiyan dünyasında Yahudilik algısının dönüşümü 1 Beklenen Mesih’ten Tanrı cinayetine

İsrail güçlerinin 35 gündür yoğun saldırı altında olduğu Gazze Şeridi’nde karada çatışmalar devam ederken Haber7 yazarı Mürsel Gündoğdu, İsrail’in terör devletine dönüşme sürecini yazdı.

Beklenen Mesih’ten İlahi Cinayete;

Zaman; Kullandığımız Gregoryen takviminin sıfır noktasıdır.

Yer; Filistin toprakları Roma İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu.

Sırlarla dolu bir doğum ve sonrasında yaşanan baş döndürücü olaylar.

Bütün bunlar, yalnızca Gregoryen takviminin başlangıcını değil, aynı zamanda dün olduğu gibi bugün de dünyayı ilgilendiren çok büyük olayların sahnesini oluşturması açısından önemli sorunlardır.

“HAYATLARININ DÜŞMANI OLARAK GÖRÜYORLAR”

İsa Mesih’in doğumuyla birlikte gerçekleşen, olağanüstü çabalarıyla devam eden ve Hıristiyan anlayışına göre çarmıha gerilmesi ve trajik ölümüyle sonuçlanan olaylardan bahsediyorum. Tüm bu gelişmeler, Hıristiyanlar ile Yahudiler arasında o tarihlerden başlayan, çok trajik olaylarla devam eden ve bugün bambaşka bir noktaya evrilen ilişkilerin seyrini belirledi. Bu öyle bir ilgidir ki, Hıristiyan dünyası yüzyıllar boyunca Yahudileri Tanrı’nın oğlu İsa’yı öldürmekle suçlamıştır. “Tanrı/İsa Katilleri” Onları sadece düşman olarak lanetlemekle kalmadı, aynı zamanda amansız düşman olarak gördüler, görmezden geldiler, dışladılar, aşağıladılar, sürgüne gönderdiler, soykırıma tabi tuttular. Üstelik bu durum 20. yüzyıla kadar kesintisiz olarak devam etti. Bu süreç, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ve müttefiklerinin Avrupa’daki 6 milyon Yahudiye karşı devlet desteğiyle sistematik bir şekilde gerçekleştirdiği Holokost ile doruğa ulaştı.

İSRAİL’İN TERÖR DEVLETİNE DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Bu yazımızda Hıristiyanlık ile Yahudilik arasındaki bağlantıya Holokost’a kadar ana sınırlarıyla değineceğiz. Aşağıda Holokost ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında çeşitli hilelerle kurulan İsrail Terör Devleti’nin ardından Hıristiyanların Yahudilere yaklaşımlarında yaşadıkları büyük dönüşümü ele alacağız.

Doğumun gerçekleştiği gizemlerle dolu dönem, Yahudilerin bir kurtarıcıyı, yani Mesih’i bekledikleri bir dönemdi.

Takvim MS 30 yıllarını gösteriyordu.

Hıristiyan inanışına göre, Tanrı’nın Oğlu İsa büyüyüp tebliğ faaliyetlerine başladığında, etrafında toplanan ilk Hıristiyan topluluğu, Yahudilerin beklenen Mesih umudunun İsa ile gerçekleştiğine inanıyordu. Yahudilerin ve din adamlarının çoğunluğu Hıristiyandır “Tanrının oğlu”ile “İsa” gibi bazı argümanlarını kabul etmedikleri için buna şiddetle karşı çıktılar. Çünkü bu durum dinden sapmaya işaret ediyordu. Hıristiyanlığın ilanı sırasında Yahudi toplumu zaten İsa hakkında kararını vermişti. Hatta Yahudiler, o andan itibaren dini geleneklerini korumak adına sadece Hıristiyanlığa karşı çıkmakla kalmamış, aynı zamanda İsa’yı yakalayıp öldürmek için de ciddi harekete geçmişlerdir.

“YÜZYILLARDIR ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Takvimler MS 33’e kadar uzanıyordu.

Çeşitli suçlarla itham edilen ve yargılanan İsa, Yahudilerin istekleri doğrultusunda Roma İmparatoru tarafından çarmıha gerilerek idam edilmiştir. Bu olay Yahudiler ve Hıristiyanlar arasında telafisi mümkün olmayan bir gönül yarasına neden oldu. Haç olayından itibaren İsa’nın öğretileri etrafında toplanan Hıristiyanlar, bir yandan onun mesajlarını insanlara yayarken, diğer yandan Yahudiler i “Tanrı/İsa katili” Küfür etmeye başvurdular. Üstelik onları baş düşmanları olarak görüyorlardı. Bununla da yetinmeyip, Yahudilerin başına gelen ve gelebilecek tüm olumsuzlukları onların katliamlarına ve cinayetlerine bağladılar.

Hıristiyanlarla Yahudiler arasındaki ilişkilerin başından beri sürekli çatışma ve düşmanlığa dayanmasının nedeni de bu derin kopuştur. Yüzyıllar geçtikçe bu kırılma daha da derinleşmeye devam etti.

“YAHUDİLİK FOSİL BİR DİN OLARAK KABUL EDİLDİ”

Hıristiyanlığın kurucu mimarı sayılan Pavlus’tan başlayarak Yahudilik tamamen göz ardı edilmeye başlandı. Çünkü Hıristiyanlık, yeni yapısıyla ve tüm kuruluşuyla artık Yahudiliğin yerini almıştı. Tanrı’nın/Mesih’in katili olan Yahudiler, Tanrı’nın kendilerine verdiğine inanılan tüm üstünlüklerini kaybetmişlerdir. Bu nedenle Yahudilere tanındığına inanılan tüm ayrıcalıklar, özellikle seçilmiş ve üstün kavim kavramı bu tarihten sonra Hıristiyanlara geçmiştir. Artık Yahudilik, geçerliliğini yitirmiş ve fosilleşmiş bir din olarak görülüyordu. Yahudiler artık kararı kaldırılmış bir dinin günahkar temsilcileriydi ve onlar için tek kurtuluş yolu İsa Mesih’e iman etmek ve vaftiz yoluyla bu günahlardan arınmaktı.

MS 4. yüzyıl Hıristiyanlığın imparatorluk tarafından kabul edildiği ve devlet dini haline geldiği dönemdir.

Hıristiyanlık lehine yaşanan bu gelişmelerin ardından Yahudiler siyasi açıdan da göz ardı edildi. Bunun sonucunda devlet eliyle dışlamaya, suçlamaya ve şiddete maruz kaldılar. Yahudileri eskisinden daha zor günler bekliyordu. Nitekim bu süreçte Yahudiler, Hıristiyanlara kıyasla sadece tanrı katili oldukları gerekçesiyle lanetlenmekle kalmamış, aynı zamanda sonuna kadar sefil ve rezil bir hayat yaşayacakları inancıyla her türlü dini, sosyal ve siyasi baskıya da maruz kalmışlardır. dünyanın.

Hıristiyanlığın Yahudi karşıtlığını besleyen ve körükleyen yaklaşımı Orta Çağ boyunca canlılığını korudu.

“BÜTÜN YAHUDİLER KÖLE İLAN EDİLDİ”

“Haçlı seferleri” Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında bir sorun iken, Doğu Roma İmparatorluğu’nu Türk tehdidinden kurtarmak ve kutsal topraklar olan Filistin’i Müslümanların elinden kurtarmak amacıyla sefer düzenlenmiş ancak Hıristiyanlar bu seferlerde sadece Müslümanları hedef almamışlardır. . Haçlılar, yollarına çıkan Yahudilere de her türlü zulme maruz kaldılar. Canlarını kurtarmak için sinagoglara sığınan erkek, kadın, çocuk, yaşlı Yahudileri katlettiler. Üstelik bu “En az bir Yahudi’yi öldüren herkesin bütün günahları bağışlanır.” Bunu resmi bir açıklama yayınlayarak yaptılar. Bu dönemde pek çok Yahudi sünnetsizlerin silahlarıyla öldürülmek yerine kendi elleriyle intihar etmeyi tercih etti. Aynı sebepten dolayı anneler kendi çocuklarını katlederken Yahudiler de birbirlerini bıçaklayarak öldürdüler. Haçlıların Yahudilere yönelik bu düşmanca durumunda, Yahudi liderlerine yönelik saldırılardan İncil’de de bahsedilmektedir. “yılanlar”Ve “Engerek ırkı” Bunun gibi tariflerin kullanılması yeterli bir nedendi. Üstelik haçlılar bununla da yetinmedi. Yahudileri Hıristiyanlara karşı komplo kurmakla suçladılar. Bu yüzden bütün Yahudileri köle ilan ettiler. Mallarına el koydular. Yahudilerin Hıristiyan çocukları kaçırıp kendi özel ritüellerinde kurban ettiklerine dair söylentilerin ortaya çıkması üzerine birçok Yahudi hapsedildi, öldürüldü veya diri diri yakıldı. Bu dönemin sonlarına doğru Yahudiler sistematik olarak Hıristiyan Avrupa ülkelerinden sürgüne gönderildi.

“6 MİLYON YAHUDİ ÖLDÜRÜLDÜ”

18. yüzyılda Yahudiler bazı hak ve özgürlüklere kavuşmuş gibi görünse de Hıristiyanların Yahudi karşıtlığı bu çağda da kendisini açıkça hissettirmiştir. Din temelli nefrete bu kez ırk temelli nefret de eklendi ve Yahudiler düşmanca davranışların ve şiddetin hedefi olmaya devam etti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Hıristiyan Avrupa’nın ortasında yaşanan Holokost (soykırım), Yahudi tarihinin en acı olaylarından biriydi. Burada yaklaşık 6 milyon Yahudi’nin devlet eliyle katledilmesi, hem Hıristiyan hem de Yahudi dünyasında derin kırılmalara, yıkımlara ve sorgulamalara neden oldu. Holokost olayı Hıristiyanlar açısından antisemitizm sorununun sorgulanmasına neden olurken, Yahudiler için de bir devlet kurulması yönünde önemli adımların atılmasına neden oldu. Bu olay sonucunda Hıristiyanların Yahudilere bakışı keskin bir değişime uğramış, tanrı katili olarak düşman gördükleri Yahudileri İsa’nın tanıkları olarak görmeye başlamışlardır.

Bu çarpıcı sürecin nasıl gerçekleştiği bir sonraki yazının konusu.

Ancak tarih boyunca her türlü baskıya maruz kalmış; Katledilen, sürgüne gönderilen, soykırıma uğrayan Yahudilerin, kadınların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu Yahudilerin, bu zulümleri haklı görenlerle el ele vermesi ve Filistinlileri benzer akıbete sürüklemesi insanlığın vicdanını sızlatmaya devam ediyor.

En iyi dileklerimle efendim.

Mürsel Gündoğdu

[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
betturkey
istanbul elit eskort
escort istanbul
en iyi istanbul escort
escort istanbul
eskort istanbul
adalar eskort
arnavutköy escort hizmetleri
elit escort ataşehir
avcılar escort ajansı
escort bayan bağcılar
bahçelievler eskort bayan
elit escort bakırköy
başakşehir güvenilir escort
profesyonel escort bayrampaşa
beşiktaş eskort ajansı
beykoz elit escort
beylikdüzü profesyonel eskort
lüks eskort beyoğlu
büyükçekmece escort bayan
çatalca eskort rehberi
çekmeköy escort hizmetleri
esenler eskort
güvenilir esenyurt escort
eyüp eskort hizmetleri
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören elit eskort
kadıköy eskort bayan
kağıthane escort ajansı
kartal gecelik escort
küçükçekmece elit eskort
maltepe elit escort
profesyonel pendik escort
sancaktepe profesyonel eskort
sarıyer eskort ajansı
en iyi şile escort
profesyonel escort silivri
şişli elit escort
sultanbeyli eskort siteleri
güvenilir sultangazi escort
tuzla eskort bayan
en güvenilir ümraniye escort
eskort üsküdar
vip eskort zeytinburnu
profesyonel escort istanbul
istanbul escort hizmetleri